4Sign Umeå är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 & 14001. Sedan 2003 har 4Sign Umeå strävat efter ett miljö- och kvalitetsarbete som ska vara så offensivt och kundinriktat som möjligt. Detta anser vi ska utgöra en väsentlig köpanledning för kunden. Att använda våra naturresurser med omsorg och hela tiden öka kompetensen hos våra anställda tycker vi är en självklarhet och ingår i vår miljö - och kvalitetspolicy. Vår målsättning är att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och på så sätt även minskar miljöpåverkan. Alltid med kunden och miljön i centrum.